بررسی طرح درس جغرافی(پایه چهارم)جلسه 4

مشخصات کلی درس

نام درس : جغرافیا عنوان درس : دریاهاودریاچه های ایران کلاس :چهارم     مقطع : ابتدایی

مدت تدریس : ۴۵ دقیقه

هدف کلی درس : آشنایی با دریاها و دریاچه های ایران


فعالیتهای قبل از تدریس

رئوس مطالب :

دریا،دریاچه،خزر،خلیج فارس ودریای عمان،ماهی خاویار،میگو،استخراج نفت،جزیره،ساحل ، بندر، اسکله،باتلاق گاوخونی،کشتیهای نفتکش

هدفهای جزیی:

آشنایی فراگیران با :

1.      دریاهای ایران د رشمال و جنوب

2.      دریاچه های ایران

3.      اهمیت دریای خزر

4.      چگونگی بوجود آمدن دریاها

5.      اهمیت خلیج فارس و دریای عمان(صید ماهی ، صید میگو ، استخراج نفت و گاز )

6.       اهمیت دریا ی خزر برای همسایگان خارجی

7.      وجود جزایر بسیار در خلیج فارس

8.      چگونگی بوجود آمدن جزایر

9.      اهمیت کشتیرانی و حمل نفت و خرید و فروش آنها از راه آبی خلیج فارس

10.  اهمیت شهرهای بندری

11.  اهمیت اسکله در بندر

هدفهای رفتاری :

فراگیر در پایان درس بتواند :

1.      دریاهای شمال وجنوب کشور را نام ببرد .

2.      دریاها و دریاچه ها راروی نقشه نشان دهد .

3.      اهمیت دریاها را بیان کند .

4.      تفاوت دریاچه های قم و ارومیه را با دریاهای دیگر بیان کند .

5.      چگونگی بوجود آمدن دریاها را توضیح دهد .

6.       جزیره را تعریف کند .

7.      خصوصیات جزایر و اینکه در آنجاها امکان زندگی هست یا نه را بیان کند .

8.      جزایر جنوب را نام ببرد .

9.      اهمیت کشتیرانی وکار آنها را توضیح دهد .

10.  علاقمند به نقاشی و یا ساخت ماکت یک جزیره باشد .

11.  علاقمند به انجام فعالیت های کتاب باشد .

12.  اهمیت و خصوصیات بندرها را بیان کند .

13.  مشاغل در بندر را نام ببرد .

14.  اسکله را توضیح دهد .

15.  خلیج را توضیح دهد.

16.  از روی نقشه دیواری بگویید که خلیج فارس ودریای عمان با کدام اقیانوس ارتباط دارد؟

17.  ماهی های معروف جنوب را نام ببرید؟


پیش بینی رفتار ورودی :

انتظار می رود که دانش آموز :

نواحی اب و هوایی کشور را بشناسد . 

 درموردخصوصیت ناحیه خزری اطلاعاتی داشته باشند دریا را دیده باشد .

روش تدریس :

پرسش و پاسخ ، مباحثه گروهی ، نمایش تصویر و نقشه

وسایل مورد نیاز :

نقشه دریاها و دریاچه ها ، نقشه خلیج فارس و دریای عمان و جزایر و بنادر آن ، تصاویر نواحی آب و هوایی ، تصاویر دریا و ساحل ، بندر ، اسکله ، جزیره و نقاشی و ماکت جزیره ،‌ کشتی های نفت کش، استفاده از (CD) آموزشی دیتا شو

فعالیتهای ضمن درس

آمادگی :

کلاس را با سلام واحوالپرسی،دعای شروع کلاس،حضوروغیاب،اطمینان ازسلامتی جسمی و روحی روانی آنها

رسیدگی به تکالیف گذشته :

نقشه نواحی آبوهوایی را رسم و رنگ آمیزی کرده و به کلاس آورده باشند

انجام ارزشیابی تشخیصی :

1.      نواحی آب وهوایی ایران کدامند ؟

2.      وسعت کدام کمتر است ؟

3.      د رمورد دریا و سفر به آن صحبت کنید ؟

ایجاد انگیزه :

بچه ها می خواهیم با هم به یک سفر دریایی برویم ، حاضرید چشمها بسته یک دقیقه فرصت دارید (کلاس به ۴ گروه هفت نفره تقسیم شده اند (گروههای آبی ،دریاچه / سبز: دریا / قهوه ای :جزیره / زرد: بندر

معلم : بچه ها گروه آبی در مورد سفرش می خواهد صحبت کند ، در سفرتان به دریا چه چیزهایی دیدید ؟

پاسخ : آب ، صدف، طوفان،ساحل، ماسه و .

ارائه درس جدید :

معلم نقشه دریاهاودریاچه ها را روی تابلو نصبکرده و از دانش آموزان هم می خواهد کتابها را بازکنند وص۴۴ کتاب را مشاهده و متن آن را بخوانند . بچه ها وقتی گفتیم سفر دریایی همه به سفر دریای شمال رفتید درست است ؟ بله

معلم : حالا با هم در این نقشه مشاهده کرده می خواهیم ببینیم این دریادر کجا قرار دارد و اسم آن چیست ؟

معلم : گروه سبز در مورد سفرشان صحبت کوتاهی دارند با توجه به نقشه گروه پاسخ را می دهد (دریای خزر در شمال ایران )

معلم : آیا فقط در شمال ایران دریا هست یاد رجنوب و جاهای دیگر هم دریا هست ؟

دانش آموزان : نه هم در شمال و هم د رجنوب کشورمان دریا وجود دارد. که اسم آن خلیج فارس و دریای عمان است .

معلم : به نظر شما دریاها چگونه به وجود آمده اند ؟

معلم : در تایید صحبت گروه آن را تکمیل کرده می گوید بله بچه ها همانطور که گروه گفتند دریاها گودال های بسیار بزرگی در روی زمین هستند که از آب پر شده اند . گروه آبی شما پازل حروفهای خود را بچینید چه کلمه ای درست شد ؟ بچه ها با هم دریاچه

معلم : قسمتهای آبی دیگر در نقشه ص ۴۴ می بینید که از دریاها کوچکتر هستند به آنها چه می گویند ؟

بچه ها: دریاچه که از دریا کوچکتر است .

معلم : به نقشه ی ص ۴۴ نگاه کنید دانش آموزان دریاچه هارا روی نقشه پیدا کرده نام و مکان آنها را می گویند و توضیحات لازم در مورد دریاچه ها داده می شود . در مورد معنای باتلاق گاوخونی برای بچه ها توضیح می دهیم که داستان آن چه بوده است . روی نقشه روی تابلو هم دریاچه ها را از هر گروه می خواهیم بیایند و نشان دهند و نام آنها را بلند بگویند .

معلم : گروه دریا به صفحه ۴۵ کتابتان توجه کنید متن را بخوانید به نظر شما این دریا (دریای خزر) برای ما چه اهمیتی دارد ؟ پاسخ گروه و احتمالا گروههای دیگر را می شنویم

بچه ها : صید ماهی خاویار ، کفار ، سفید ،قایقرانی ، کشتیرانی ، بدست آوردن نفت در سواحل این دریا اهمیت دارند .

معلم : این دریا بزرگترین دریاچه جهان است . عمق آن در همه جا یکسان نیست . در سواحل نزدیک به ایران عمق دریا زیاد است .

معلم : بچه ها در گروهها فکر کنند و پاسخ دهند آیا فقط ما از دریای خزر استفاده می کنیم یا فقط برای کشور ماست به نقشه ص ۴۵ دقت کنید .

بچه ها: بچه ها خیر کشورهای دیگر اطراف آن هم از آن استفاده می کنند .

معلم : در مورد شغلهای مردم اطراف این دریا چه میدانید به نظر شما بیشتر چه کارهایی


می کنند فکر کنید و پاسخ دهید ؟( از هر گروه می خواهیم یک شغل را بگویند .)

قبل از شروع نقشه خلیج فارس روی تابلو نصب شده است از گروه آبی معلم : با توجه به نقشه دریاهای دیگر کشورمان را نام ببرید . و کجای ایران هستند .بچه ها : در جنوب ایران

معلم : از چه نظر اهمیت دارند ؟ هرگروه یکی ازاهمیت های آن را می گوید .

معلم : حالا بچه ها توجه کنید به نقشه وسط این آبها یا میان این آبها ما یک خشکی می بینیم گروه قهوه ای شما کارتهای رنگی خود را بچینید ببینید چه کلمه ای دست می شود (فرصت داده می شود ) بچه ها چه کلمهای درست شد . بچه ها : جزیره . بله به این خشکی ها جزیر هم یگویند .

حالا گروه قهوه ای با توجه به نقشه روی تابلو و یا ص۴۶ کتاب نام ۳ جزیره را بگویید .

معلم : خوب بچه ها ماکت یک جزیره را روی این تابلو می بینید که تصویر آن د رکتاب هم هست ای هم تصویر جزیره کیش که در ص ۴۷ کتاب هم هست و تصاویر دیگر ساحل دریای عمان و تصاویر دیگر ……. توجه داده و توضیحات لازم داده می شود .

خوب بچه ها فکر کنید و پاسخ دهید و خلیج فارس چه اهمیتی برای ما دارد به نقشه هم توجه کنید . از هر گروه می پرسیم . صید ماهی ، استخراج نفت به تصویر ص ۴۸ توجه شده ، عبور ومرور کشتیها برای حمل نفت وفروش به کشورها یدیگرو..

خوب بچه ها آیا مثل دریای خزر در اطراف این دریا هم کسی زندگی می کند  . بچه ها : بله زندگی می کنند . حالاببینیم به این شهرهاومحلهای اطرافاین دریا هاچه میگویند؟

گروه زرد شما کارتها را بچینید چه کلمه ای درست شد . بچه ها : بندر . بله بندر به شهرهای اطراف این دریاها بند رمی گویند (به راهنمای نقشه توجه شود )

خو ب بچه ها با توجه به نقشه روی تابلو و یا کتاب ص ۴۶ چند بندر د رشمال و جنوب نام ببرید

این بندرها یا شهرهای بندری چه خصوصیاتی دارند ؟ گروه زرد بگوید : محل رفت و آمد کشتی های کوچک و بزرگ . گروه قهوه ای : مشاغل در بنادر با رگیری، بار اندازی ، محافظت از کالاها درانبارها  . حالابچه هادقت کنیدآنجاهایی که این کشتیها بارها راخالی می کنند چه می گویند تصویرص۴۸ را نگاه کنید . بله اسکله می گویند یکی از دانش آموزان که با خانواده به بندر سفر کرده بود در باره اسکله چیزهایی را که دیده بیان می کند . فعالیت ص ۵۰ و ۴۹ حل می شود .

فعالیتهای پس از تدریس

جمع بندی و نتیجه گیری :

از روی نقشه هایی که روی تابلو است درس امروز را مرور می کنیم بچه ها نام دریای شمال را بگویید و دریاهای جنوب را نام ببرید دریاچه ها را نام ببرند و کدام از آنها شور است . اهمیت دریاها از نظر صید ماهی و استخراج نفت است . جزیره را با کمک بچه ها تعریف می کنیم بچه ها خشکی که از چهار طرف آن را آب گرفته باشد جزیره می گویند . به شهرها یی که نزدیک دریاها هستند بندر گفته می شود . چند جزیره را در نقش نام می بریم . بچه ها اسکله چه جایی است جایی که کشتیها بار اندازی و یا بار گیری می کنند .

 

ارزشیابی پایان تدریس :

1.      بچه ها حالا در نقشه که در دست شماست مکانهایی را که از شما می خواهم پیدا کنید و نام آنها را بنویسید (با توجه به کتاب) دریاها ، دریاچه ها ، جزایر، بنادر را با کمک کتاب روی نقشه مشخص می کنند .

تعیین تکلیف:

1.      تکالیف تمرینی : انجام تمرین ۱ اطلاعاتی در مورد دریاها و جمله سازی با کلمات به شکل مفهومی و معنایی و تمرین ۲ تصویر مشاغل هر ناحیه را بچسبانند و یا نقاشی کنند .  .

2.      تکالیف بسطی و خلاقیتی : تمرین ۳ حل جدول که مربوط به کل درس دریاها و دریاچه هاست . تمرین ۴ : خاطره ای از دریا و سفر به آن را بنویسند و یا نقاشی کنند.

[ چهارشنبه ۱۳۹۰/۱۰/۱۴ ] [ ] [ حیدری-جعفری-اله وردی-امساکی ]
[ ]